J. TYPLT - SLOVO ÚHOZEM

 

DVOJÍ POJETÍ MASKY

ESOTERISMUS

POST NEW MUSIC

RECEPCE SOUDOBÉ HUDBY JAKO PROBLÉM METAHUDEBNÍ

ESOTERNÍ PROGRAM HS

OBRANA HUDBY PROTI POSLUCHAČI

HUDBA UŽ NENÍ, CO BÝVALO

PŘÍČNÁ VĚDA

TŘI PŘÍBĚHY MISTRA GRAHAMA

KULTURNÍ REVOLUCE A ČESKÁ SOUDOBÁ HUDBA

JOSEF BERG JEDENADVACETILETÝ

ESTETIKA HUDEBNÍHO MINIMALISMU

RUDOLF KOMOROUS

TÓN NE

ČESKÁ DIVNÁ HUDBA 60. LET

KULTURNÍ GHETTO “BRŰNN”

HUDBA JAKO PLAZMA

NĚKOLIK PARAGRAFŮ O SOUDOBÉ

            VÁŽNÉ HUDBĚ PĚTILETÍ 1989-1994

NOVÝ VĚK POEZIE

ERIK SATIE A MLÁDÍ

DVANÁCT OMYLŮ KARLA POPPERA

REVOLVER REVUE VERSUS MAREK POKORNÝ

JAK PSÁT

POMOCNÁ ŠKOLA HUDEBNÍ

NEKONEČNÁ KRESBA – ALEGORIE HUDBY

EDIČNÍ POZNÁMKA

O AUTOROVI

5

 

9

10

12

14

19

25

29

32

33

34

38

44

52

59

73

78

87

 

100

106

110

118

128

137

162

164

165