ŽIVOTOPIS     SKLADBY     PUBLIKACE     CD     FOTOGALERIE     LITERATURA     AGON     AUDIO DOWNLOAD     BOOKS DOWNLOAD     KONTAKT    KNIHY / BOOKS

CONTENT     PREVIEW

Věčné hledání - kapitoly o západní poválečné hudbě / Unended quest - chapter on western postwar music
Unijazz, edice "Bokem", Praha, duben 1989, 34 stran
distributed by
             
UNIJAZZ (CZ)CONTENT     PREVIEW

Třináct analýz / Thirteen analyses
vydalo nakladatelství a vydavatelství H & H, Komenského 236, 252 25 Jinočany, 1993, odpovědná redaktorka Wanda Dobrovská,
Edice Musica, grafická úprava Miroslav Šimáček, sazba Midi Music Studio, ul. Míru 153, 337 01 Rokycany, 140 stran, náklad 1000 výtisků
distributed by
             
NAKLADATELSTVÍ H@H (CZ)CONTENT     PREVIEW

Grafické partitury a koncepty / Graphic scores and concepts
(spolu s Martinem Smolkou)
vydali v koprodukci audio ego, Miracle 7, Votobia, SNH, Praha – Olomouc, 1996, design Miroslav Šimáček, editor Ivan Matějovský,
překlad do angličtiny Karolína Vočadlová, překlad z angličtiny Eva Klimentová a Jaroslav Šťastný, 89 stran, doplněno CD
distributed by
             
OWP (CZ)  audio ego (CZ)   ReR (UK)CONTENT     PREVIEW

Tón ne!
Čítanka pro ty, kdo pochybují o smyslu nové hudby /
Tone no!
Reading book to those, who doubt of sense new music

HOST, Brno, 1998, k vydání připravil Jaromír F. Typlt, ilustroval Josef Daněk, 168 stran
distributed by
             
HOST (CZ)CONTENT     PREVIEW

V budoucnosti spadne nové operní umění s nebe z čista jasna (Moderní problémy opery) /
In futures fall new operatic art from heaven from netted day-light (Modern problems operas)

HOST, Brno, 2002, redaktor Roman Kanda, obálka Vladimír Kovářík, grafická úprava a sazba Petr Dorazil, 230 stran
distributed by
             
HOST (CZ)   KOSMAS (CZ)

CONTENT     PREVIEW

Věčný návrat / Eternal Return
Větrné mlýny, Brno, 2006, edice Současná česká hra, odpovědná redakce Lubomír Sůva a Petr Minařík,
typografie Pavel Řehořík, náklad 400 výtisků, 68 stran
distributed by
             
VĚTRNÉ MLÝNY (CZ)CONTENT     PREVIEW

Signum
HOST, Brno, 2018, redaktorka Tereza Čechová, obálka a typografická úprava Martin T. Pecina, sazba Pepi Jaroslav Bulíček, 341 stran
distributed by
             
HOST (CZ)   KOSMAS (CZ)

PREVIEW

Nebeské verše
soukromý tisk, Plzeň, 2019, vydal Ivan Matějovský v počtu 50 číslovaných výtisků,
distributed by
             
IVAN MATĚJOVSKÝ

 

 

 

SBORNÍKY / MEMORIAL VOLUME

Komično v hudbě, in: Hudební výchova v profilu žáka základní školy, sborník katedry hudební výchovy
Pedagogické fakulty UK, Praha 1985, s. 119-131

Recepce soudobé hudby jako problém metahudební, in: Teorie a výzkum v hudební pedagogice,
vědecko-informační bulletin ČHS, Praha, roč. 1, 1988, č. 3, s. 40-45

Prameny a literatura ke studiu soudobé hudby, in: Teorie a výzkum v hudební pedagogice,
vědecko-informační bulletin ČHS, Praha, roč. 1, 1989, č. 4, s. 17-38

Nová hudba dnes, in: Sborník Egonu Bondymu k šedesátinám, ed. PhDr. Martin Machovec a kol., Praha, leden 1990,
Pražská imaginace, sv. 97, s. 227-232;
další publikace: Slovenská hudba, roč. 17, 1991, č. 2-3, s. 186-190;
další publikace: pod názvem Od nového ke starému, in: Hudba na pomezí, sborník, red. P. Dorůžka, Panton 1991, s. 228-234

Estetika hudebního minimalismu, in: Hudba na pomezí, sborník, red. P. Dorůžka, Panton 1991, s. 156-170

Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech, Kabinet pro studium českého divadla,
Divadelní ústav Praha, 1995 (spolupráce na kalendáriu)

Kulturní revoluce a česká soudobá hudba, in: Hudba jako posolstvo, sborník z medzinárodneho sympózia 17.-19. 10. 1991, vydal Melos-Ethos, Bratislava 1995, s. 30-32

Česká Nová hudba šedesátých let, Katalog výstavy “akce slovo pohyb prostor”, Galerie hl. m. Prahy 1999, s. 276-291

 

 

 

ČASOPISY - POVÍDKY, POESIE / MAGAZINES - STORY, POETRY

Varšavo! (pseud. Ivan Dráský), Revolver revue, podzim 1991, č. 17, s. 114-123

Revolver Revue versus Marek Pokorný, Kritická Příloha Revolver Revue, březen 1996, č. 4, s. 189-193

Západní Čechy očima: Petra Kofroně, MFD, 13. 12. 1997, Západočeská příloha

Zkušebna, Ticho, 1998, č. 10, s. 1-2

Ten stav, HOST, 1998, č. 9, s. 46-49

Oxfordský podzim, HOST, 2000, č. 8, s. 22-23

Haltrava - turistický průvodce filozofií, Souvislosti, 2003, č. 3, s. 238-240

Sedmnáct básní, Psí víno, 2003, č. 25, s. 6-7

E.F.Burian a víra, His Voice, 2005, č. 1, s. 22-23

Petr Kofroň píše E.E.Burianovi, Divadelní noviny, 2005, č. 6, s. 15

Scénická hudba je scénická hudba aneb Máslo je máslo, Rozrazil, 2006, č. 1, s. 37-38

Mapa Brna jako mytický signifikant (hlava fik, fik, fik), Rozrazil, 2006, č. 9, s. 3

 

 

 

ČASOPISY - HUDEBNÍ TEORIE, ESEJE / MAGAZINES - MUSICAL THEORY, BELLES-LETTRES

Darmstadtské kursy 1982, Hudební rozhledy, 1982, č. 10, s. 446-447

Nonet Josefa Adamíka, Hudební rozhledy, 1983, č. 4, s. 175-180

Počátky totální organisace materiálu, Opus musicum, 1983, č. 7, s. 202-206

O nové orientaci hudební tvorby, Opus musicum, 1984, č. 3, s. 65

Individuální mytologie Josefa Berga, Opus musicum, 1987, č. 2, s. 54-61

Umění?, Opus musicum, 1988, č. 2, s. 43, 45, 47

Darmstadtské kursy Nové hudby 1988 (spolu s M. Smolkou), Hudební věda, 1989, č. 1, s. 78-81

Obrana hudby proti posluchači (pseud. Petr Duval), Konserva/Na Hudbu, březen 1990, č. 1, s. 5-7;
další publikace: Tvorba, 23. 5. 1990, č. 21, s. 12-13

Tvorba a život, Hudební rozhledy, 1990, č. 4, s. 155-156, č. 5, s. 236-238

Svatý Sahara, Melodie, 1990, č. 5, s. 148-149

Podporovaní a utlačovaní, Respekt, 1990, č. 41, s. 23

OSA kostra (pseud. P. Duval), Respekt, 1991, č. 1, s. 15

Umění nepotřebné, Tvorba, 27. 2. 1991, č. 9, s. 3

Příčná věda, Tvorba, 2. 5. 1991, č. 18, s. 2

Josef Berg a A. A. Ždanov, Hudební rozhledy, 1991, č. 4, s. 182-183

Koupil jsem si, koupil jsem si, koupil jsem si cédéčko, Tvorba, 1991, č. 27, s. 19

Tři příběhy Mistra Grahama, Tvorba, 1991, č. 27, s. 23

Anketa, Slovenská hudba, 1991, č. 1, s. 87

Marginálie k tvorbě P. K. (pseud. P. Duval), Slovenská hudba, roč. 17, 1991, č. 2-3, s. 186-190

6 koncertů, SNH, Praha 1991 (programové texty AGON, sezóna 1991-92)

HS - esoterní program (anonymně), Konserva/Na Hudbu, prosinec 1992, č. 8, s. 87-91

Počátky české Nové hudby, SNH, Praha 1993 (programová brožura koncertu AGON,
rozhovor s J. Klusákem, stať o R. Komorousovi, rozšířený rozhovor s P. Kotíkem)

Mikrointervalová hudba a počátky dodekafonie, SNH, Praha 1993 (programová brožura koncertu AGON)

Sleevenote CD AGON Česká Nová hudba 60. let (Arta 1994)

Hudba jako divadlo a skok daleký, Hudební rozhledy, 1994, č. 1, s. 12

Tón ne, UNI, roč. IV, 1994, č. 2, s. 5-12

Česká divná hudba 60. let, UNI, roč. IV, 1994, č. 5, s. 15-17

Kulturní ghetto "Brünn" - brněnská současná vážná hudba, UNI, roč. IV, 1994, č. 7, s. 6-8;
pozdější přetisk in HOST, 1997, č. 3, s. 93-97

Hudba a esoterismus (pseud. Petr Kulovaný), UNI, roč. IV, 1994, č. 9, s. 7-13

O tichu a hudbě, UNI, roč. IV, 1994, č. 12, s. 8-10;
převzato časopisem MANA, 1995, č. 1

Několik paragrafů o soudobé vážné hudbě v pětiletí 1989-94, Kritická Příloha Revolver Revue, č. 1, leden 1995,
s. 116-119

Současná hudba a Nový věk poezie, Lidové noviny, Národní 9, 1. 4. 1995, s. 8;
zkráceně převzaly Teologické texty, 1995, č. 5, s. 176

Český rozhlas v pasti, Kritická Příloha Revolver Revue, č. 2, červen 1995, s. 173-176

Pomocná škola hudební - 1. Dada, UNI, roč. VI, 1996, č. 2, s. 7-9

Vyšumění, Ticho, současník hudby, nulté číslo, únor 1996, s. 1-2

Doplňující otázky a odpovědi ke Stockhausenovu manifestu Dopis mládeži (pod jménem Ivan Matějovský - Ivan Dráský), Na Hudbu - Příloha Literárních novin, 1996, č. 14, s. 19-20

A Czech composer at New York's festival BANG ON A CAN 1995, Czech Music '96, HIS ČHF,
č. 2, s. 9

Pomocná škola hudební - 2. Expresionismus, UNI, roč. VI, 1996, č. 4, s. 7-9

Dvanáct omylů Karla Poppera, Na Hudbu - Příloha Literárních novin, 1996, č. 22, s. 20

Pomocná škola hudební - 3. Naivismus, UNI, roč. VI, 1996, č. 6, s. 9-11

Pomocná škola hudební - 4. Křesťanství, UNI, roč. IV, 1996, č. 8, s. 6-8

Jak psát, Ticho, současník hudby, 1996, č. 2, s. 1-3

Pomocná škola hudební - 5. Technicismus, UNI, roč. IV, 1996, č. 10, s. 9-11

Erik Satie a mládí, Ticho, současník hudby, 1996, č. 3, s. 18-19

Ästhetik des "Befremdlichen", Die tschechische Musik der sechziger Jahre, Musiktexte, 69/70, April 1997, s. 19-23

Imaginární rozhovor s Vladimírem Léblem, Ticho, současník hudby, 1997, č. 4/5, s. 49

Jak nevystavit polévku/Grygarovy akustické kresby, Umělec, 1999, č. 7, s. 20-21

O současném inscenování opery, HIS Voice, 2001, č. 3, s. 14-15

Standing Opera Today, Czech Music, 2001, č. 3, s. 12-13

Melodramy – David Lang a Are You Expierenced, Svět a divadlo, 2001, č. 4

Außerhalb der Zeit - "Nackte Füßchen" von Peter Graham, Musiktexte, 97, Mai 2003, s. 63-67

Zwischen "Ja" und "Nein" - Űber zeitgemäße tschechische Musik der Gegenwart, Musiktexte, 97, Mai 2003, s. 45-49

Česká divadla jako svorník národní hrdosti, Divadelní noviny, 2010, č. 14, s. 1

O mrtvé se nikdo nestará, Divadelní noviny, 15/2011

Dopis učil naslouchat, Facebook učí neposlouchat, Divadelní noviny, 17/2011

Víte, kde je Ufa?, Divadelní noviny, 19/2011

O relativitě listopad, Divadelní noviny, 21/2011

Důkaz o existenci Agarty a 12 vládců světa, Divadelní noviny, 1/2012

Každý umělec to někam dotáhne, Divadelní noviny, 3/2012

Třinácterák moderního dramatika, Divadelní noviny, 5/2012

O statečném estébákovi, Divadelní noviny, 7/2012

Skladatel, který si udržel vnitřní integritu, Lidové noviny, 28.4.2012

František Venclovský – patron české opery, Divadelní noviny, 9/2012

Chléb a píseň, Divadelní noviny, 11/2012

Český národ má hezkou tradici politicko-angažované písně, Divadelní noviny, 13/2012

Divadelně-policejní anekdoty, Divadelní noviny, 15/2012

Konečně dopis, Divadelní noviny, 17/2012

Nebeský Ferda Mravenec, Divadelní noviny, 19/2012

Jak se z lenocha státi dobrým hercem, Divadelní noviny, 21/2012

Církev napřahuje ruku k lidstvu, Divadelní noviny, 1/2013

Dva přístupy ke kultu krásy, Divadelní noviny, 3/2013

Česká republika národně fašistická, Divadelní noviny, 5/2013

Životní omyly, Divadelní noviny, 7/2013

Chtěl jsem předělat koupelnu, Divadelní noviny, 9/2013

Trpaslíci, Divadelní noviny, 11/2013

Pohádka na lepší noc, Divadelní noviny, 13/2013

 

 

 

ROZHOVORY / INTERVIEW

S O. Hostinským ml. o soudobé hudbě, Vokno, 1988, č. 13 (anonymní rozhovor s E. Bondym)

Rozhovor s českým skladatelem, Vokno, 1988, č. 14 (anonymně sám se sebou)

Agon - Hudba napůl ve snu, Melodie, 1989, č. 8, s. 231 (rozhovor P. Dorůžky s P. Duvalem)

HAMU jako museum, Tvorba, 24. 4. 1991, č. 17, s. 19 (rozhovor s M. Kopelentem)

Umělec jako šašek, Tvorba, 1991, č. 28, s. 4-5 (rozhovor s P. Kotíkem)

Pozdně gotický skladatel, Tvorba, 1991, č. 38-39, s. 19-20 (rozhovor s P. Grahamem)

Hudba jako velký tanec a život založený na prostotě, Zlatý řez, listopad 1992, č. 1, s. 26-27 (rozhovor s P. Grahamem)

Hra srdce, UNI, roč. IV, 1994, č. 11, s. 8-11 (rozhovor s Jaroslavem Duškem o Opeře La Serra)

Otázka pro Petra Kofroně, Divadelní noviny, 12. 11. 1996 (otázku kladl Josef Herman)

Vyhoďte avantgardu do povětří, Národní č. 10, Lidové noviny, 8. 3. 1997, s. I-II (rozhovor s Ivanem Hartmanem)

Rozhovor s P. Dvořákem, Plzeňský deník, podzim 1997

Všichni poletíme, 14, Pražský programový čtrnáctideník, č. 9 (16. 5. - 31. 5. 1999), s. 42-43
(rozhovor s P. K. vedli Lukáš Jiřička a Lenka Králová)

Rozhovor s P. Dvořákem o opeře, Plzeňský deník, příloha Kultura, prosinec 1999

Rozhovor po Šárce, Právo, počátek února 2000

Dirigent a jeho Šárka, MF Dnes, 11. 3. 2000, Víkend, s. III (rozhovor s Petrou Kosovou)

Rozhovor I. Bierhanzl, P. K. s Alexem Švamberkem, Rock a pop, únor 2000

Rozhovor (kontra P. Muchow), Dotyky, únor 2000

Milada Čechová – Agon je něco jiného, Reflex, 2000, č. 18, s. 55 (rozhovor s P. K.)

Maniakální pohyby (Johna Adamse), Bulletón, hudební občasník nakladatelství Warner Chappell Music, červen 2000, s. 1 (rozhovor s P. K.)

Bytí ve znějící hudbě. Sedm cest Petra Kofroně, Bulletin HIS, listopadu – prosinec 2000, č. 6, s. 1-3
(rozhovor s W. Dobrovskou)

Desetiletí přineslo své ovoce, MF Dnes, 20. 6. 2001, s. B6 (rozhovor s W. Dobrovskou o 10 letech SNH)

Evropská hudba končí smrtí Richarda Strausse, Divadelní noviny, 2010, č. 17, s. 8 - 9 (rozhovor s I.Žáčkem)

Komponovat jako kapitán Nemo, HIS VOICE, 2014, č. 3-4, s. 16-25 (rozhovor vedl Lukáš Jiřička)

 

 

 

KRITIKY / CRITIQUE

Stát mimo se vyplácí (pseud. Šubrt), Kritický sborník, 1989, č. 1 (recenze Výbor z textů Josefa Berga, Praha, Panton, 1988)

Kotík doma (pseud. Šubrt), Kritický sborník, 1989, č. 2 (glosa ke koncertu Petra Kotíka)

Boulez v cizině (pseud. Šubrt), Kritický sborník, 1989, č. 2
(glosa k provedení dvou děl Pierra Bouleze pařížským souborem Alternance)

Havelka v Kristu (pseud. Šubrt), Kritický sborník, 1989, č. 2 (poznámka k premiéře díla Svatopluka Havelky)

Teoretické základy hudební pedagogiky? (pseud. Šubrt), Kritický sborník, 1989, č. 3 (recense na Teoretické základy hudební pedagogiky, sborník, Oldřich Kadlec, Miloš Kodejška, Jiří Vopelka, Praha, Pedagogická fakulta UK, 1987)

Rakovina vůle (pseud. Šubrt), Kritický sborník, 1989, č. 4, znovu: 1990, č. 1, s. 32-33 (kritika opery J. Filase)

Josef Berg – Texty, Hudební rozhledy, 1990, č. 2, s. 95-96 (recense knihy)

Meziválečná avantgarda neznámá, Tvorba, 13. 3. 1991, č. 11, s. 14
(recense knihy J. Paclt – M. Ponc)

Kudy kam? Nikam!, Tvorba, 13. 3. 1991, č. 11, s. 16 (recense LP Michael Kocáb – Odysseus)

Rozhovory z Domu umělců, Tvorba, 13. 3. 1991, č. 11, s. 22 (recense knihy M. Slavického)

Dialog o pop artu (spolu s M. Smolkou), Tvorba, 8. 5. 1991, č. 19, s. 17 (recense LP Veni)

Simultánka, Tvorba, 29. 5. 1991, č. 22, s. 18-20 (polemika s V. Kalabisem, J. Feldem a H. Bartoněm)

Je to ještě Figaro? Je to bohužel ještě Figaro, Tvorba, 5. 6. 1991, č. 23, s. 19 (kritika představení Opery Mozart)

Darovaní koně, zajíci v pytli a jeden trhák, Tvorba, 1991, č. 25, s. 16 (kritika Het Trio, Pražské jaro 1991)

Bicí, Tvorba, 1991, č. 28, s. 17 (kritika 1. Pražských dnů bicích nástrojů)

Nic nového, Rock & Pop, 1992, č. 20, s. 23 (odpovědi na poslechovou anketu "Na vlastní uši")

Opera Jako, Hudební rozhledy, 1993, č. 6, s. 267 (kritika opery H. Bartoň – Golem)

Hudba na horní palubu Titanicu, Hudební rozhledy, 1993, č. 6, s. 290 (recense CD)

Karlheinz Stockhausen - Tierkreis, Hudební rozhledy, 1993, č. 6, s. 290 (recense CD)

Jedna světová a jedna české premiéra, Hudební rozhledy, 1993, č. 7, s. 310
(kritika koncertu Pennsylvania Chamber Orchestra)

O smyslu elektroakustické hudby, Hudební rozhledy, 1993, č. 7, s. 310-311 (kritika koncertu Live Electroacustic Music)

New Age Music, Hudební rozhledy, 1993, č. 7, s. 317 (kritika koncertu I. a V. Havel, Majerovy brzdové tabulky)

J. Bárta, M. Lapšanský, Hudební rozhledy, 1993, č. 7, s. 338 (recense CD)

I. Stravinskij, Hudební rozhledy, 1993, č. 7, s. 338 (recense CD)

Titán a skřítkové, Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 351 (kritika koncertu M. Bok - Skřítkové z Křinického údolí)

Skladby vojenských kapelníků, Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 355-356
(kritika koncertu Ústřední hudby armády České republiky)

Hudební rozhledy na undergroundu (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 357 (kritika koncertu DG 307)

O Na Hudbu, Beket, 12, 1993, s. 30

Okrajová hudba (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 359 (kritika koncertu E. Sharpa)

Hermit, Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 360 (zpráva o symposiu Hermit)

Dada a Křeč (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 365 (kritika opery Křeč mladosti)

Ladislav Vycpálek (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 386 (recense CD)

J. Suk - Asrael, Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 386 (recense CD)

M. Chadima - Alternativa (zn. Pf), Hudební rozhledy, 1993, č. 8, s. 387 (recense knihy)

Ph. Glass - The Photographer (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 9, s. 434 (recense CD)

Hody, hody, doprovody (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 10, s. 483 (recense CD)

Domino (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 11, s. 499 (kritika koncertu Sukova komorního orchestru)

Schulhoff nám nepatří, Hudební rozhledy, 1993, č. 11, s. 500 (kritika recitálu T. Víška)

Bídníci II (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 11, s. 506 (kritika muzikálu Dismanova rozhlasového dětského souboru)

Elektroakustická hudba (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 11, s. 530 (recense CD)

Russian Treasure, Hudební rozhledy, 1993, č. 11, s. 530 (recense CD)

L. Janáček - Orchestrální dílo III, Hudební rozhledy, 1993, č. 11, s. 531 (recense CD)

L. Janáček - Káťa Kabanová, Hudební rozhledy, 1993, č. 11, s. 532 (recense CD)

Česká filharmonie s Rahbarim (zn. roň), Hudební rozhledy, 1993, č. 12, s. 548-549 (kritika koncertu)

Správa Kamčatské oblasti vás zve (zn. kof), Hudební rozhledy, 1993, č. 12, s. 550 (fejeton)

Opatrně (zn. roň), Hudební rozhledy, 1993, č. 12, s. 551 (kritika koncertů Tomáše Svobody)

Odpor proti soudobé hudbě, Hudební rozhledy, 1993, č. 12, s. 553 (kritika koncertu Icebreaker)

Miloš Štědroň: Josef Berg, skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem (zn. kof),
Hudební rozhledy
, 1993, č. 12, s. 575-576 (recense knihy)

Tři Salome (zn. koň), Hudební rozhledy, 1994, č. 1, s. 16 (kritika koncertu souboru Trio Salomé)

Veslo a růže v Labyrintu: divadlo, didaktika a písně (zn. roň), Hudební rozhledy, 1994, č. 2, s. 24 (kritika)

New Age of Bass Clarinet, Hudební rozhledy, 1994, č. 2, s. 44-45 (recense CD)

Classic Gershwin (zn. kof), Hudební rozhledy, 1994, č. 2, s. 46 (recense CD)

Šestá Mahlerova, Hudební rozhledy, 1994, č. 3, s. 14 (kritika koncertu ČF)

Setkání, Hudební rozhledy, 1994, č. 3, s. 19-21 (kritika Setkání německých a českých skladatelů)

Zpěv skřivana (zn. roň), Hudební rozhledy, 1994, č. 3, s. 50 (recense CD)

Jens-Peter Ostendorf: String Quartet (zn. kof), Hudební rozhledy, 1994, č. 3, s. 50 (recense CD)

Teče voda, teče (zn. roň), Hudební rozhledy, 1994, č. 3, s. 51 (recense CD)

CD jako časopis a nová etnická hudba, UNI, roč. IV, 1994, č. 3, s. 18-19 (recense CD Aerial)

Co to dá práce (zn. ofro), Hudební rozhledy, 1994, č. 4, s. 11-12 (kritika koncertu Percussion Plus)

Veni ensemble, Hudební rozhledy, 1994, č. 4, s. 50 (recense CD)

Spiritualita a turismus, Hudební rozhledy, 1994, č. 5, s. 13-14 (kritika festivalu Musica Spiritualis Ecumenica)

Sv. František (zn. kof), Hudební rozhledy, 1994, č. 5, s. 14-15 (kritika koncertu kroměřížské Arcibiskupské kapely)

Dvakrát na koncert se vypraviti (zn. kof), Hudební rozhledy, 1994, č. 5, s. 15-16 (fejeton o dvou koncertech)

Jungiáni na divadle, Hudební rozhledy, 1994, č. 5, s. 28-29 (kritika vystoupení Dušek-Vitouš)

Pěna dní (zn. roň), Hudební rozhledy, 1994, č. 5, s. 29-30 (kritika muzikálu Pěna dní)

Pozor!, Hudební rozhledy, 1994, č. 5, s. 42 (zpráva o přednášce prof. Whitfielda)

Heiner Goebbels (zn. kof), Hudební rozhledy, 1994, č. 5, s. 47 (recense CD)

DG 307 (zn. kof), Hudební rozhledy, 1994, č. 5, s. 47 (recense CD)

Fenomén Szemzö, Hudební rozhledy, 1994, č. 6, s. 14-15 (kritika koncertu T. Szemzö v Praze)

Dvě půlky klavíristy, Hudební rozhledy, 1994, č. 6, s. 15 (kritika koncertu čtvrttónového klavírního dua)

Třída mistra George Crumba, Lidové noviny, 1. 6. 1994, s. 11 (uváděcí studie k návštěvě a kursům G. Crumba)

Soudobá hudba ano, ale..., Lidové noviny, 1. 6. 1994, s. 11 (kritika koncertů soudobé hudby na Pražském jaru)

2e2m - Steve Reich and musicians - L'Itinéraire, Hudební rozhledy, 1994, č. 7, s. 13-14 (kritika koncertů Pražského jara)

Berlínský ansámbl dnes a tady, Hudební rozhledy, 1994, č. 7, s. 19-20 (kritika koncertu Kammerensemble Neue Musik Berlin)

Milénium podle Crumba, Lidové noviny, 20. 8. 1994, příloha Národní 9, s. III
(studie o George Crumbovi na základě jeho návštěvy v Praze)

Arvo Pärt, Hudební rozhledy, 1994, č. 8, s. 11 (kritika koncertu Hortus Musicus)

What is, what is, what is?, Hudební rozhledy, 1994, č. 8, s. 15-16 (kritika akcí Arnold Dreyblatt "Who's Who in Central & East Europe 1933" a Robert Wilson "Doctor Faustus Lights The Lights")

Monk a Byrne v Arše, Hudební rozhledy, 1994, č. 12, s. 20 (kritika koncertu M. Monk a D. Byrne)

Jan Jirásek, Volume 3, příloha Stereo & Video, 1994, č. 12, s. 7 (recense CD Arta Records)

Setkání - Rencontre, Hudební rozhledy, 1995, č. 1, s. 7-8 (kritika koncertu francouzské soudobé hudby)

Maratón soudobé hudby, Hudební rozhledy, 1995, č. 1, s. 9-10 (kritika trojkoncertu SNH)

Proměny stylu Mauricia Kagela, Lidové noviny 8. 2. 1995, s. 10 (recense 2 CD)

Nonův problém slyšení, Lidové noviny, 1. 3. 1995, s.10 (recense CD)

Už jsme doma, UNI, roč. V, 1995, č. 2, s. 23-24 (recense LP)

Z propastí ke hvězdám, Lidové noviny, 29. 3. 1995, s. 8 (recense CD O. Messiaena)

Učebnice improvizace, Hudební rozhledy, 1995, č. 4, s. 18 (kritika koncertu F. Frithe)

Obhajoba modernismu, Lidové noviny, 10. 4. 1995, s. 7 (sloupek)

Díky za každou modernu, Lidové noviny, 13. 4. 1995, s. 11 (kritika koncertu Ensemble Modern)

Praha - Kotík - New York, Lidové noviny, 6. 6. 1995, s. 20 (kritika koncertů na Pražském jaru)

Pes, Hudební rozhledy, 1995, č. 6, s. 16 (kritika tanečních představení Franka van de Vena a Wima Vandekeybuse)

Gerhard Rühm a Eric Tanguy, Hudební rozhledy, 1995, č. 6, s. 18 (kritika koncertů)

Kterak o skladatelích psáti?, Lidové noviny , 22. 9. 1995, s. 18 (recense knih o Bořkovcovi a Kaprovi)

Myšlení ve fragmentech, Lidové noviny, 9. 10. 1995, s. 11 (esej o Kafka-Fragmente György Kurtága)

Pauerovy úřednické kontrapunkty, Lidové noviny, Národní 9, 14. 10. 1995, s. XIV (recense memoárů Jiřího Pauera)

Hudební slovník pro každého, UNI, roč. V, 1995, č. 10, s. 12 (recense slovníku Jiří Vysloužila)

Přínosné nosiče, UNI, roč. V, 1995, č. 10, s. 25 (recense několika CD)

Vědět - rozumět - být, Lidové noviny, 26. 10. 1995, s. 10 (recense CD Gurdjieffa)

Kaprizma nic neznamená (šifra pk), Hudební rozhledy, 1995, č. 11, s. 9 (kritika koncertu Kaprizma ensemble)

Každý svůj rytmus, Hudební rozhledy, 1995, č. 12, s. 14-15 (kritika koncertu Les Percussions de Strasbourg)

Hudba jako Světlo, Lidové noviny, 17. 1. 1996, s. 10 (recense CD Messiaen La Transiguration de Notre Seignur Jésus-Christ)

Alternativa 95, Hudební rozhledy, 1996, č. 2, s. 11-12 (kritika festivalu)

Kronos Quartet v televizi (šifra kt), Na Hudbu - Příloha Literárních novin, 1996, č. 7, s. 20 (kritika televisního portétu)

Jana & Karl (pod jménem Petr Duval), Na Hudbu - Příloha Literárních novin, 1996, č. 10, s. 20
(kritika překladu hudebních kapitol knihy K. Poppera Věčné hledání)

Konečně TICHO, Na Hudbu - Příloha Literárních novin, 1996, č. 14, s. 20 (recense nultého čísla časopisu)

Legenda Philip Glass, UNI, roč.VI, 1996, č. 4, s. 18-19 (fiktivní diskuse Petra Duvala, Petra Kofroně a Ivana Matějovského)

Tklivý dojem, Lidové noviny, 4. 6. 1996, s. 11 (kritika 3 koncertů Pražského jara)

Slovník jako román, UNI, roč. VI, 1996, č. 6, s. 26-28 (recense slovníku M. Kaducha Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-1994 - osobní slovník)

Looking out our window, Ticho, současník hudby, 1996, č. 3, s. 38 (recense CD)