OBSAH

Předmluva

Jednoduchost a naivita v hudbě

Poznámky o duši

Znamení

Smyčcový kvartet a antické drama

Smyčcový kvartet a romantické drama

Tři kusy pro orchestr Petra Kofroně

Nežít - pouze tvořit?

Tvorba a život

Pro varhany Petra Kofroně

Korespondence

Otčenáš - komentář

Dějiny české Nové hudby

Výbor na obranu hudby

Člověk člověku učitelem

Pro soprán a orchestr

Signum

Jednou za život

Selber

Liber LXXII

Teoretické základy hudební pedagogiky?

Alfa a Kentaur

Karlheinz Stockhausen a Čechy

Spira

N.A.C.

Bílý a černý

Haltrava - turistický průvodce

Vyšumění

Kolové andekdoty

Policejní anekdoty

Šumavská Kniha mrtvých

Agartha

Dopis E.F.Burianovi

E.F.Burian a víra

Scénická hudba je scénická hudba

Nebeský Ferda Mravenec